Veeam Cloud Connect

Tworzenie kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę.

Kopie zapasowe maszyn wirtualnych można przenieść do lokalizacji zewnętrznej bez wdrażania odrębnej, złożonej infrastruktury i ponoszenia związanych z nią kosztów. Funkcja Veeam® Cloud Connect udostępnia w pełni zintegrowaną, szybką i bezpieczną metodę przywracania kopii zapasowych z chmury.

Wystarczy wybrać K3cloud i przenieść kopie zapasowe maszyn wirtualnych do chmury – odzyskiwanie po awarii i tworzenie kopii zapasowej w lokalizacji zewnętrznej w oparciu o chmurę jest teraz naprawdę łatwe!

Właściwe stosowanie zasady „3-2-1” dotyczącej tworzenia kopii zapasowych w chmurze.

Zasada „3-2-1” mówi, że dane należy przechowywać w trzech egzemplarzach, na dwóch różnych nośnikach pamięci masowej, w tym jeden poza siedzibą firmy. Przechowywanie kopii zapasowych na zewnątrz firmy może być kłopotliwe z powodu ograniczonej przepustowości, dynamicznie rosnącej ilości danych oraz braku zasobów niezbędnych do stworzenia i utrzymywania prawdziwego zewnętrznego repozytorium kopii.

Funkcja Veeam Cloud Connect powoduje, że zasadę „3-2-1” można wdrożyć bez inwestowania środków finansowych i zasobów w dodatkową lokalizację oraz bez zwiększania przepustowości. Wystarczy skorzystać z chmurowego repozytorium kopii zapasowych udostępnianego przez uczestnika programu Veeam Cloud & Service Provider oraz z wbudowanej technologii akceleracji sieci WAN.

 

Łatwe w obsłudze funkcje tworzenia kopii zapasowych w chmurze.

Firma Veeam zapewnia wydajne i niezawodne funkcje, które pomagają uniknąć ryzyka katastrofalnej utraty danych. Funkcja Veeam Cloud Connect daje następujące korzyści:

• Hosting kopii zapasowych: Kopie zapasowe mogą być przesyłane do zewnętrznego, hostowanego repozytorium w chmurze za pośrednictwem bezpiecznego połączenia SSL – bez potrzeby kupowania dodatkowych licencji Veeam.
• Pełny wgląd i kontrola: Dane przechowywane w hostowanych repozytoriach kopii zapasowych można wyświetlać i odzyskiwać bezpośrednio z poziomu konsoli operatora. Możliwe jest również bieżące śledzenie wykorzystania repozytoriów i otrzymywanie powiadomień o terminach przedłużenia umowy.
• Nowoczesna architektura kopii zapasowych: Nasz kompleksowy produkt umożliwia wykorzystanie nowoczesnej technologii backupu firmy Veeam, obejmującej m.in. funkcję powielania kopii zapasowych z wbudowaną akceleracją sieci WAN, ciągły przyrostowy tryb tworzenia kopii i schemat przechowywania GFS (dziadek-ojciec-syn).
• Kompleksowe szyfrowanie: Wszystkie dane są szyfrowane w źródle (przed opuszczeniem firmowej sieci) oraz podczas transferu i przechowywania. Odbywa się to bez negatywnego wpływu na współczynnik redukcji danych zapewniany przez wbudowane funkcje kompresji i akceleracji sieci WAN.

Veeam Cloud Connect — licencjonowanie.

Funkcja Veeam Cloud Connect z tworzeniem kopii zapasowych jest zawarta w pakiecie Veeam Availability Suite™, rozwiązaniu Veeam Backup & Replication™ i pakiecie Veeam Backup Essentials™ dla wszystkich użytkowników końcowych, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat i uzyskiwania dodatkowej licencji. W celu korzystania z niej należy jednak uzyskać subskrypcję na odpowiednim komputerze oraz zasoby pamięci masowej w K3cloud.