RED FUX SFA

Wychodząc naprzeciw coraz powszechniej pojawiającym się potrzebom działów handlowych firm działających w oparciu o sieci przedstawicielskie przygotowaliśmy usługę wspierającą zadania reprezentantów handlowych w terenie w oparciu o platformę technologiczną i oprogramowanie SFA.

 

Za pośrednictwem smartfona, handlowcy będą mieli dostęp do systemu wspierającego ich pracę w terenie i dostęp do niezbędnych informacji. System przygotowany jest do współpracy z systemami biznesowymi Klienta takimi jak system finansowo-księgowy, system magazynowy, CRM czy też systemy zintegrowane typu ERP, umożliwiając tym samym synchronizację danych z kluczowymi dla funkcjonowania firmy systemami i ciągły dostęp do nich dla pracowników mobilnych w przyznanym im zakresie uprawnień.


SFA to platforma do obsługi sprzedaży, wspomaga zarządzanie sieciami przedstawicieli handlowych w zakresie działalności sprzedażowej (bezpośredniej i zbierania zamówień), marketingowej oraz logistycznej, pozwalając na usprawnienie działań sprzedażowych oraz umożliwiając elektroniczne ewidencjonowanie, przesyłanie i analizę informacji rynkowych i zarządczych. Istotnym celem jest zapewnienie użytkownikom mobilnym cennych informacji, które dotychczas były dostępne tylko z systemów typu CRM (Customer Relationship Management) i ERP (Enterprise Resource Planning) jedynie dla lokalnych pracowników w siedzibie firmy.

 

Aplikacja oferowana jest jako kompletne i gotowe do użytkowania rozwiązanie – nie ma potrzeby budowy i wdrażania nowych systemów informatycznych, zakupu serwerów czy specjalizowanego oprogramowania. Nie ma też dodatkowych wymagań dotyczących utrzymania infrastruktury informatycznej. Dodatkowo w ramach usługi oferowana jest pomoc telefoniczna dla użytkowników końcowych systemu Obsługi Mobilnej Sprzedaży oraz szkolenie kluczowych użytkowników.

 

Korzyści z wdrożenia FuxSFA

 

Dla pracowników w terenie:

• prosty i szybki dostęp do informacji o klientach;
• skrócony czas przygotowania spotkania z klientem;
• skrócony czas spotkania z klientem;
• natychmiastowa wymiana informacji pomiędzy użytkownikami.

 

Dla kierownictwa sprzedaży:

• dostęp do bieżącej informacji niezbędnej w podejmowaniu decyzji;
• szczegółowa i obiektywna informacja o działaniach pracowników;
• szczegółowa informacja o każdym kliencie i historii kontaktów.

 

Dla firmy:

• przyspieszenie informacji o sprzedaży to przyspieszenie przepływu gotówki;
• wzrost produktywności działu handlowego;
• redukcja kosztów zbierania, przetwarzania i wykorzystania informacji;
• wzrost zadowolenia klientów.

 

Dla działu IT:

• łatwość implementacji dzięki gotowym schematom instalacyjnym oraz sprawdzonej metodyce wdrożeniowej;
• otwartość dzięki dostępności kodu źródłowego dla partnerów i klientów, wbudowaniu mechanizmów samodzielnej rozbudowy oraz wbudowaniu interfejsów do ERP;
• powszechność dzięki istniejącym już 7 wersjom językowym, obecności w wymagających korporacjach, kilkudziesięciu partnerom biznesowym na świecie oraz wspierane przez największych integratorów.