Czym jest chmura obliczeniowa?

Niewątpliwie, usługi zlokalizowane w chmurze zyskują dzisiaj niezwykłą popularność. Cloud computing wykorzystywany jest praktycznie wszędzie, przez mniejsze i większe firmy. Jest to bowiem sposób na usprawnienie pracy przedsiębiorstwa, jak również na sporą oszczędność. Czym jednak konkretnie jest chmura obliczeniowa? Co warto o niej wiedzieć?

Usługa na zewnętrznym serwerze

Przed erą chmur internetowych wszelkie aplikacje czy oprogramowania był instalowane na komputerach firmowych. Wiązało się z tym niewątpliwie duże ryzyko, przede wszystkim dotyczące możliwej utraty wszystkich danych w skutek awarii danego komputera. Rozwiązania w chmurze dają większe poczucie bezpieczeństwa, gdyż nie ma ryzyka, że zostaną utracone z powodu jakieś awarii. Najczęściej rozwiązania w chmurze wykorzystują co najmniej kilka serwerów, dlatego nawet problemy z jednym z nich nie są żadnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych.

Dostęp do chmury obliczeniowej

Rozwiązania w chmurze zapewniają lepszy dostęp do usług. Jak to się dzieje? Rzecz w tym, że dawniej dostęp do nich miały tylko te osoby, które mogły korzystać z komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem. Dzisiaj natomiast, z usługi w chmurze korzystać mogą nawet pracownicy wykonujący swoje obowiązki z domu. Wynika to z faktu, że wystarczy znać odpowiednie klucze dostępu, aby dostać się do chmury. Dostęp może mieć do niej absolutnie każdy, bez względu na to gdzie się znajduje i z jakiego komputera korzysta.

Niewątpliwie, z racji tak dużej dostępności do chmury obliczeniowej rodzi się pytanie o bezpieczeństwo korzystania z tej usługi. Wcześniej wspomniano, że jest mniejsze ryzyko utraty danych w skutek awarii. Jednakże, co z kradzieżami? Czy cloud compoting zapewnia bezpieczeństwo danych, które budzą zainteresowanie konkurencji lub zwykłych złodziei? Wydaje się, że obecnie ryzyko związane z kradzieżą danych jest bardzo znikome. Wynika to ze stosowania zaawansowanych zabezpieczeń, które pomimo dużej dostępności do chmury nie pozwalają dostać się do niej niepowołanym osobom. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w ostatnich latach zaostrzono europejskie przepisy odnośnie ochrony danych w chmurach. Stało się to w odpowiedzi na coraz powszechniejsze stosowanie cloud computing.

Opieka firmy usługowej

Z pewnością dużą zaletą cloud computingu jest opieka firmy oferującej usługi. Większość tego typu firm oferuje swoim klientom stałą opiekę polegającą między innymi na naprawianiu awarii czy też ciągłym uaktualnianiu oprogramowań. Dzięki temu przedsiębiorstwo korzystające z chmury obliczeniowej nie musi w ogóle tworzyć działu IT lub też może go znacznie zredukować. Jest to niewątpliwie duża oszczędność, a ponadto pewność co do stałej wysokiej jakości oprogramowania, o ile korzysta się z usług dobrej firmy.

Różne rodzaje chmur obliczeniowych

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że cloud computing to pojęcie odnoszące się do różnego typu chmur obliczeniowych. Dzieli się je najczęściej na chmury prywatne oraz publiczne. Jeśli o chodzi o chmury prywatne, to dostęp do nich ma tylko klient, najczęściej firma, która wykupiła daną usługę. Chmura obliczeniowa publiczna jest natomiast ogólnodostępna. Dostęp do chmur publicznych mają w zasadzie wszyscy, nie tylko klienci instytucjonalni. Oferowane są one przez takich usługodawców jak na przykład Google czy też Microsoft.

Warto z pewnością wspomnieć również o hybrydowych rozwiązaniach w chmurze. W tym przypadku część oprogramowania czy aplikacji dostępna jest publicznie dla wszystkich, jednak niektóre usługi dostępne są jedynie dla ograniczonej liczby użytkowników, którzy zapłacili za dostęp.

Modele cloud computing

Z pewnością warto wiedzieć, że istnieją różnorodne modele cloud computingu. Rzecz w tym, że usługa może być oferowana w różnych formach.

Tradycyjny cloud computing polega na udzielaniu przez usługodawcę całego pomieszczenia z serwerem. W takim przypadku usługobiorca fizycznie wchodzi w posiadanie serwera i może korzystać z niego w dowolny sposób. Jest to stare, coraz rzadziej stosowane rozwiązanie. Po pierwsze, jest ono stosunkowo drogie. Po drugie natomiast, nie można w tym przypadku liczyć raczej na wsparcie techniczne ze strony usługodawcy, co dla wielu, zwłaszcza mniejszych firm jest dużym utrudnieniem.

Drugim typem chmury obliczeniowej jest tak zwany PaaS. W tym przypadku wygląda już to nieco inaczej, chociaż również klient wykupuje dostęp do całego serwera. Niemniej jednak, nie wchodzi on w tym przypadku w jego fizyczne posiadanie. Serwer nadal obsługiwany jest przez usługodawcę. Zdarza się, że niezbędne jest dostarczenie oprogramowania do usługodawcy, który jednak zajmuje się jego instalacją oraz obsługą.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w chmurze jest natomiast SaaS. W tym przypadku nie wykupuje się dostępu do serwera lecz do usługi. Oznacza to oszczędność, gdyż większość usługodawców umożliwia wykupienie jedynie dostępu do konkretnych oprogramowań, a nie do całego serwera. SaaS to także wygoda, dzięki stałej obsłudze oprogramowania przez usługodawcę.