Chmura obliczeniowa w administracji publicznej

Chmura obliczeniowa najprościej rzecz mówiąc to po prostu dostarczenie usług obliczeniowych (serwerów, oprogramowania, baz danych, sieci, analiz itp.) za pośrednictwem Internetu. Na naszym rynku w ostatnim czasie pojawiło się bardzo wiele rzetelnych firm, które oferują swoim klientom kompleksowe usługi obliczeniowe. Firmy te potocznie nazywane są "dostawcami chmury", a wszelkie opłaty za korzystanie z chmury obliczeniowej pobierane są w zależności od użycia, w identyczny sposób jak w przypadku dostawców wody, czy energii. 

Chmura obliczeniowa w administracji publicznej

Rozwiązania w chmurze zazwyczaj są bardzo dobrze chronione przez silne systemy zabezpieczeń. Administracja publiczna nieustannie musi się dopasowywać do ciągle zmieniających się warunków wynikających z postępu technologicznego. Jak łatwo się domyśleć, wraz z nieustannym rozwojem infrastruktury, a dokładniej mówiąc pojawiającymi się nowymi rodzajami usług dostarczanych wyłącznie drogą elektroniczną, automatycznie wzrasta także zdolność interesariuszy urzędów do sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami. W nowoczesnych koncepcjach rozwoju informatyzacji sektora publicznego, to właśnie przetwarzanie w chmurze obliczeniowej postrzegane jest jako najwygodniejszy i najpewniejszy sposób na sprostanie coraz większym wymogom technologicznej nowoczesności. 

Polska administracja publiczna

W naszym kraju wizja informatyzacji sektora publicznego coraz śmielej obejmuje włączenie przetwarzania w chmurze. W Polskiej administracji publicznej przewiduje się podejmowanie działań głównie w czterech obszarach takich jak: 

• Integracja usług
• Integracja danych w zasobach publicznych
• Zintegrowana informacja zarządcza
• Zintegrowany dostęp do danych 

Wszystkie powyżej opisane obszary bez żadnego większego problemu mogłyby być wspierane przez technologię cloud computing. Za najważniejsze korzyści wynikające z przetwarzania w chmurze obliczeniowej uważa się możliwość dostarczania usług elektronicznych w bardzo wysokiej jakości i co najważniejsze bez potrzeby ponoszenia bardzo wysokich kosztów. 

Chmura w administracji - jakie korzyści?

Wykorzystanie chmury obliczeniowej w administracji publicznej, zarówno szczebla lokalnego, jaki również centralnego ma bardzo wiele zalet. Najważniejszym celem jest oczywiście podwyższenie sprawności działania urzędów. E-administracja ma ułatwić codzienne życie nie tylko przedsiębiorcom, ale również zwykłym obywatelom. Ma pomagać przede wszystkim w załatwianiu różnorodnych spraw przy najmniejszym, możliwym nakładzie czasu i pieniędzy. Poprzez zastosowanie chmury obliczeniowej w sektorze publicznym, można znacząco poprawić i usprawnić dialog na linii Państwo-Obywatel. Cloud Computing oferuje korzyści finansowe, biznesowe i społeczne.

Jakie zagrożenia?

W przypadku administracji publicznej bardzo ważną kwestią jest oczywiście bezpieczeństwo, ochrona danych i zarządzanie ryzykiem. W chwili obecnej dla administracji danych największą barierą dla zastosowania chmury obliczeniowej jest brak prywatności, zależność od dostawcy, brak normalizacji i kwestie sądownicze, które związane są bezpośrednio z prawem właściwym, a dokładniej mówiąc z dostępem organów ścigania do danych. Bardzo często przepisom dostawców z kwestiach bezpieczeństwa danych brakuje po prostu przejrzystości. Brakuje również gwarancji integralności danych w połączeniu z odpowiednimi klauzulami zrzeczenia się odpowiedzialności w umowie. Bezpieczeństwo usług w chmurze obliczeniowej ma kluczowe znaczenie nie tylko dla ochrony danych rządowych, ale również ochrony danych osobowych i korporacyjnych. 

Stan prawny w Polsce?

Wykorzystanie cloud computing w administracji publicznej w Polsce na gruncie prawnym jest jak najbardziej możliwe, ale należy pamiętać o tym, że w obecnym stanie nie jest to łatwe. W Polsce większość jednostek administracji publicznej wykazuje bardzo wysoką gotowość i chęć do przechodzenia na ten nowoczesny model świadczenia kompleksowych usług IT. Sprawne działanie chmury w administracji polskiej w dużej mierze zależeć będzie od zmian prawnych oraz od przełamania pewnych barier po stronie samej administracji.