Innowacyjna technologia cloud computing staje się coraz bardziej popularna. Nie jest to jednak rozwiązanie całkowicie wolne od wad. Dlatego zarówno o plusach, jak i minusach jego stosowania, pisać będziemy w tym artykule.

Rozwiązania w chmurze obliczeniowej — czym są?

Chmura obliczeniowa została stworzona głównie z myślą o przedsiębiorcach. Jest ona jednym z najciekawszych rozwiązań, jakie mamy do swojej dyspozycji obecnie na rynku nowoczesnej elektroniki. Chmura pozwala na przechowywaniu firmowych dokumentów, co znacząco obniża koszt ich utrzymania. Zdecydowanie taniej — dla przedsiębiorcy — jest wykupić część przestrzeni dla siebie niż utrzymywać własny serwer.

Specjaliści ostrzegają jednak przed zbytnim „uzależnieniem” od chmury obliczeniowej. Jej ewentualne awarie mogą spowodować nie tylko odcięcie od potrzebnych danych, ale również mały firmowy paraliż.

Zalety cloud computingu

Jako pierwsze, co przychodzi na myśl, wskazując na cloud computing, jest oczywiście oszczędność. Skorzystać na niej, pod względem finansowym, mogą zarówno mikro, małe, jak i średnie i duże firmy. Używając chmury obliczeniowej największe zmiany odkryją z pewnością mikro przedsiębiorcy, którzy w swoich firmach będą mogli wykorzystywać rozwiązania nieosiągalne dla nich do tej pory. Koszt zakupu licencji nie jest duży. Korzystając z cloud computingu nie musimy wykupywać kosztownych licencji na oprogramowanie i aplikacje, płacić za udostępnianie przestrzeni dyskowej, czy też utrzymywać własnego, drogiego serwera. Wszystkie płatności związane z licencjami i inne dodatkowe koszty działania chmury leżą po stronie dostawcy usługi cloud computingu. Dzięki chmurze małe i duże firmy mogą korzystać z rozwiązań, które nie były dla nich do tej pory dostępne, ze względu na zbyt duże koszty budowy systemów informatycznych, czy odpowiedniej infrastruktury.

Kolejną niewątpliwą zaletą rozwiązania jest jej mobilność. Przy korzystaniu z chmury nie musimy udawać się do biura, aby skorzystać z programu, czy też danych firmowych. Wszystko jest dla nas dostępne właściwie od ręki, z dowolnego miejsca. Pod warunkiem oczywiście, że dysponujemy odpowiednimi hasłami. Jest to doskonałe rozwiązania zwłaszcza dla tych osób, które często wyjeżdżają w delegacje lub pracują poza biurem.

Wady rozwiązań w chmurze

Chmurze zarzuca się przede wszystkim jej ryzyko. Korzystanie ze swoich wszystkich firmowych zasobów na pojedynczej chmurze może być dla nich (i dla nas) szczególnie niebezpieczne. Gdy dojdzie do jej awarii, nie tylko możemy odciąć się od potrzebnych informacji na jakiś czas, ale nawet całkowicie je utracić. Dlatego dobrym pomysłem jest tutaj archiwizacja najbardziej istotnych danych na dwóch innych serwerach typu chmura.

Dodatkowym argumentem, który bardzo daje do myślenia, jest kwestia prywatności rozwiązań w chmurze. Tak naprawdę dla jej użytkowników niewiadome jest gdzie dane wędrują, i gdzie są przechowywane. Trudno także określić, kto może mieć do nich wgląd. Korzystając z cloud computing, nie mamy pewności, że dane, które na nią przesyłamy są odpowiednio zabezpieczione przed wglądem osób niepowołanych.

Wybierając usługodawcę, u którego chcemy wykupić usługę chmury, powinniśmy sprawdzić zapisy o prywatności, ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie.